Шукають директора Нацзаповідника “Глухів”

  • admi vik
  • 02.12.2017
  • Коментарі Вимкнено до Шукають директора Нацзаповідника “Глухів”

Міністерство культури України, відповідно до Закону України «Про культуру», оголошує повторний конкурс на посаду генерального директора Національного заповідника «Глухів»

(далі – Заповідник)

(вул. Шевченка, 30, м. Глухів, Сумська обл., 41400)

 

  1. Строк приймання документів на участь у конкурсі

Документи на участь у конкурсі приймаються з 30.11.2017 року по 29.12.2017 року включно.

  1. Початок формування конкурсної комісії

Міністерство культури України (далі – орган управління) розпочинає формування конкурсної комісії з 30.11.2017 року.

  1. Умови проведення конкурсу

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку Заповідника на один і п’ять років.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

– визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;

-мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-є близькими особами або членом сім’ї керівників органу управління.

Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

-заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

-копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;

-два рекомендаційні листи довільної форми;

-мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси (murytenko25@gmail.com ):

вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, відповідальна особа – Мирутенко Марія Іванівна, контактний телефон: (044) 234-39-93, електронна адреса: murytenko25@gmail.com з позначкою «документи на конкурс «Заповідник»».

Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.

Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

Публічні презентації проектів програм розвитку Заповідника на один і п’ять років кандидати презентують під час другого засідання конкурсної комісії.

  1. Строки проведення конкурсу

Конкурсний добір починається 30.11.2017 року та закінчується не пізніше 30.01.2018 року.

  1. Вимоги до кандидатів для участі у конкурсі

 

Кваліфікаційні вимоги:

-вища освіта;

-стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

-вільне володіння державною мовою;

– досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років;

-здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу Заповідника, фінансову звітність за попередній бюджетний період закладу культури, додається.