«Бережанська гімназія: сторінки історії»

  • admi vik
  • 07.04.2018
  • Коментарі Вимкнено до «Бережанська гімназія: сторінки історії»

Тернопільський національний педагогічний університет

ім. Володимира Гнатюка

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

Бережанська районна рада

Бережанська районна державна адміністрація

Відділ освіти Бережанської районної державної адміністрації

Відділ освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради

БЕРЕЖАНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ

 

Інформаційний лист

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас до участі у VІ науковій конференції з міжнародною участю «Бережанська гімназія: сторінки історії», яка присвячена 100-річчю Української революції 1917-1921 рр. та 170-річчю революцій 1848-1849 рр. («Весна народів»). Конференція відбудеться у Бережанському краєзнавчому музеї 19 вересня 2017 р.

 

Робота конференції буде організована за такими секціями:

Секція 1. «Бережанська гімназія: сторінки історії»;

Секція 2. «Актуальні питання регіонального музейництва: теорія і практика»;

Секція 3. «Українська революція: 100 років революції».

 

Офіційна мова конференції – українська.

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня (робоча) адреса, № тел., e-mail) просимо надсилати до 1 липня 2018 р., а текст чи тези доповіді до 1 серпня 2018 р. за адресою:

Бережанський краєзнавчий музей, пл. Ринок, 1, м. Бережани, обл. Тернопільська, 47501,

тел. (03548) 2-18-79 або електронною поштою: bkm1980@ukr.net

Контактна особа: зберігач фондів музею – Наталія Бойко (0976073103, natalibojko@ukr.net)

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць до початку конференції.

Матеріали, які не відповідатимуть вимогам оформлення – розглядатись не будуть!

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг тексту – до 10 сторінок та до 5 ілюстрацій.

Вгорі справа: прізвище, ім’я, нижче – посада, місце роботи, назва міста: курсив.

Назва статті – посередині великими літерами.

Текст – Microsoft Word; шрифт – Times New Roman, кегль – 12; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги – 2 см, лівий – 3 см, правий – 1,5 см; інтервал між рядками – 1,5. У кінці статті – пронумерований список літератури, посилання в тексті – у квадратних дужках напр. [1, с. 20] (Джерела та література) кегль – 10, інтервал між рядками – 1.

 

Зразок оформлення:

УДК

Голян Оксана

старший науковий співробітник

Бережанського краєзнавчого музею

(м. Бережани)

 

БЕРЕЖАНСЬКІ ГІМНАЗИСТИ У НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІЙ БОРОТЬБІ

 

З абзацу – анотація (українською та англійською мовами): курсив

Ключові слова – до 10 позицій: курсив

Текст

Джерела та література

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.

Проїзд, проживання – коштом учасників конференції. Організаційний внесок 100 грн.

Ми будемо вдячні Вам за поширення цієї інформації серед колег.

Оргкомітет