Історія козацтва та його роль в українському державотворенні

  • admin
  • 26.01.2019
  • Коментарі Вимкнено до Історія козацтва та його роль в українському державотворенні

Запрошуємо Вас на Всеукраїнську науково-практичну краєзнавчу конференцію

з міжнародною участю

«Історія козацтва та його роль в українському державотворенні»

(відзначення 370-ої річниці Зборівської битви 15-16 серпня 1649 року та

Зборівського мирного договору 18 серпня 1649 року).

Конференція відбудеться в історико-краєзнавчому музеї «Зборівська битва»

16-17 серпня 2019 року.

 

Робота конференції буде організована за такими напрямками:

  • Зборівська битва і Зборівський договір 1649 року в українській, польській історіографії.
  • Запорізьке козацтво: від початку заснування до сучасного його стану.
  • Богдан Хмельницький – людина, яка створила епоху в історії України.
  • Історія про козацтво: музейні збереження.
  • Сакральні та археологічні пам’ятки доби запорізького козацтва.
  • Музеєфікація та заповідні місця в історико-культурному та ландшафтному збереженні героїки козацтва: проблеми і перспективи.

Офіційна мова конференції – українська. При необхідності здійснюватиметься переклад на англійську, польську мови.

Заявку на участь у роботі конференції (назва теми, прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня (робоча) адреса, № тел., e-mail) просимо надсилати до 01 червня 2019 р., а текст чи тези доповіді до 01 липня 2019 р.за адресом: Історико-краєзнавчий музей «Зборівська битва», вул. Козацька, 45, м. Зборів, обл. Тернопільська, 47201,тел. (03540) 2-14-73 або електронною поштою:zborivmuseum@gmail.com

Контактна особа: директор музею – Богдан Данилович Макогін (0985686309, 0984634033)

Матеріали конференції будуть опубліковані в історико-краєзнавчому та літературному часописі «Білий Берег», випуск 4-5.

 

Вимоги до оформлення статті:

Обсяг тексту –до 10 сторінок та до 5 ілюстрацій.

Вгорі справа: прізвище, ім’я, нижче –посада, місце роботи, назва міста: курсив.

Назва статті –посередині великими літерами.

Текст –Microsoft Word; шрифт –TimesNewRoman, кегль –12; параметри оформлення сторінки: верхній і нижній береги–2 см, лівий– 3 см, правий–1,5 см; інтервал між рядками–1,5. У кінці статті – пронумерований список літератури, посилання в тексті–у квадратних дужках напр. [1, с. 20] (Джерела та література) кегль –10, інтервал між рядками–1.

Зразок оформлення:

УДК

Макогін Богдан

директор історико-краєзнавчого музею «Зборівська битва»

(м. Зборів)

ЗНАЧЕННЯ ЗБОРІВСЬКОЇ БИТВИ 1649 РОКУ В ІСТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОГО КОЗАЦТВА

З абзацу – анотація (українською та англійською мовами): курсив

Ключові слова – до 10 позицій: курсив

Текст

Джерела та література

 

      Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції.

       Проїзд – коштом учасників конференції. Проживання – за сприяння організаторів.

Звертайтеся для отриманнядодатковоїінформації. Обов’язковоповідомимо Вас про можливізміни.

Ми будемо вдячні за поширення цієї інформації серед колег.

Оргкомітет

 

Коротко про значення Зборівської битви 1649 року в сьогоденні

 

Зборівська битва 15-16 серпня 1649 року займає особливе місце в історії України та Польщі. Кінцевим результатом битви стало укладення 18 серпня 1649 року Зборівського мирного договору, що офіційно поклав початок існування Української козацької держави – Гетьманщини. Ця подія стала переломним моментом Визвольної війни українського народу під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Сьогодні є спільною історичною спадщиною українського, польського та татарського народів. Незважаючи на те, що в історії Європи війни між народами точились дуже часто, але на даний час європейці разом вшановують події минулого, забуваючи про колишнє протистояння, оцінюють конфлікти як спільну історію, що стає фундаментом для тісного співробітництва в різних сферах, в першу чергу економічній. Європейці згадують середньовічні битви, битви Тридцятилітньої війни, Наполеонівських воєн, вшановують пам’ять загиблих у Першій та Другій світових війнах. В цьому контексті Зборівська битва 1649 року має особливе історико-культурне значення для українського, польського та татарського народів.

Іван Крип’якевич, дослідник та автор численних праць з історії України писав: «Ці події поклали перші підвалини під будову української держави, і по століттях неволі та національного занепаду знову зроблено славним ім’я України». Саме таке посилання історика вказує на переможний чин  Зборівської битви та на  юридичну підставу виникнення  Української козацької держави, що змінила політичну карту Європи.

Музей «Зборівська битва», в якому розповідається про Зборівську битву 1649 року, відкрив двері для відвідувачів у 1995 році, коли була завершена однойменна картина художника Степана Нечая, уродженця м. Зборова. Вона розміщена діорамним полотном у великій залі другого поверху. Фундамент цієї споруди закладено австрійським банкіром у 1895-1896 роках. Через 100 років, 66-річний багатолітній в’язень сибірських таборів, Григорій Якович Баран у цьому приміщенні створює музей. Започаткована ним музейна справа принесла свої плоди – діє районний історико-краєзнавчий музей визвольних змагань у місті Зборові на вулиці Козацькі, 45. З 2012 року ведеться робота по створенні  Державного історико-культурного заповідника «Поле Зборівської битви 1649 року».