МАЙДАН: ПРОСТІР ТВОРЧОСТІ

ВИСТАВКА СТУДЕНТСЬКИХ ПРОЕКТІВ

Навчально-творчої майстерні графічного дизайну

професора ВіталіяШості

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури

 

Будинок художника, вулиця Січових стрільців, 15

Відкриття: 6 лютого 2018 року, 16.00

 

Як воно, працювати над дипломним твором або курсовим проектом, коли в місті – революція? Якимиможуть бути студентськіроботи 2013–2014 навчального року? 74 творчіпроекти, робота над якими припала на революційний час, показуєвиставка, котру організувалиНаціональний музей РеволюціїГідності, Українськийінститутнаціональноїпам’яті та майстерняграфічного дизайну НАОМА професораВіталіяШості. Запрошуємо!

«Від самого початку протестів Майдан спалахнув потужною креативною енергією, залучаючи й організовуючиучасників, генеруючиїхнюсолідарність, створюючипозитивнийімідж і налагоджуючикомунікаціюіззовнішнімсвітом. Революційнемистецтворозповідало в дохідливій та переважноневербальнійформі про не надтозрозумілі для більшостісвітовоїспільнотиподії в Україні, набуваючи при цьомурізних форм і змісту. Драматичнийпростірпалкихемоцій та жорсткихпротистояньгармонізовувалимузиканти й співаки, художники й скульптори, дизайнери й фотографи, письменники й поети, танцівники й народнімайстри, яківихлюпнули свою позитивнулідерськуенергію у фізичний і віртуальнийпростір Майдану», – стверджуєІгор Пошивайло, генеральний директор Національного музею РеволюціїГідності.

«У розпалподій я запропонував студентам облишитипопередні теми й випробувати в дипломнихта курсовихтворах не застосовуванудосіметодичнуконцепцію: ідеяєдина на сприйняття та розроблення кожного студента – РеволюціяГідності, аспектнапозиція на вибір автора. Ретельнодосліджувалося все, пов’язане з Майданом. Зображення на стінах, на склівітрин, на обороннихобладунках, іржавійблясі, брезентінаметів, шматках паперу… а щевирізані, викувані, зварені, склепані, зшиті, збитіоб’єкти. І все це – в дивовижнійестетицінаївноївідвертості, народноїсправжності, наснаженості й піднесеннязавдякитворчійсамореалізації»,розповідаєпрофесорВіталійШостя, засновник і керівникмайстерніграфічного дизайну НАОМА.

Зокрема на виставці представлено:

  • серію з 12 плакатів “Апостолигідності”. Масштабна фотосесіяоб’єктів Майдану, щовишиковуєстрійщитів– уособленнязахисників Майдану порядзісвященнимигаслами-посланнями, якібулисенсомжиттягероїчнихоборонців,
  • календарі на тему Майдану,
  • серіїакцидентнихабеток “Автограф Майдану”. Використанопрототипишрифтів, застосовуванихмайданівцями в різнийспосіб і на різномуматеріалі,
  • експериментальний макет книги з металу “КарбиМайдану”,
  • плакати, присвяченіросійськійінформаційній і військовійагресії.

Відвідайте цюунікальнувиставку, яку організаториплануютьзробити для мистецькихвишівУкраїнимандрівною.

У межах проекту «МАЙДАН: ПРОСТІР ТВОРЧОСТІ» пройде цикл лекцій-презентаційвідмитців і викладачів НАОМА на такі теми:

 

«Плакат. Простір творчості»; Віталій Шостя, професор, керівник майстерні графічного дизайну Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури НАОМА;

 

«Фотографіка. Простір образу»;ОленаБатенко, заслужений художник України;

«Шрифт у типографіці. Простірсенсів та форм»;Дмитро Стадниченко, старший викладачкафедри дизайну НАОМА;

«Календар. Простірвізуальноїдраматургії»;СвітланаКошкіна, старший викладачкафедри дизайну НАОМА.

Слідкуйте за анонсами на нашому сайті maidanmuseum.org!

 

ВІДКРИТТЯ ВИСТАВКИ: 6 лютого 2018 року о 16.00.

ЕКСПОЗИЦІЯ ДІЄ: з 6 до 25 лютого, крімвівторків, із 12.00 до 19.00. Вхідвільний.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: Центральний будинок художника,3-й поверх, вул. Січових стрільців, 1–5, м. Київ.

ОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ:

Національний меморіальний комплексГероївНебесноїСотні – МузейРеволюції Гідності, майстерняграфічного дизайну НАОМА професора ВіталіяШості, Українськийінститутнаціональноїпам’яті.

АКРЕДИТАЦІЯ ЗМІ: прес-служба Національного музеюРеволюціїГідності,

maidanmuseum@gmail.com,

тел. (067) 508-26-39, (093) 503-72-88, (099) 717-59-95.

 

 

 

TwitterFacebookІnstagramYouTubeSoundcloud

Від admi vik