Антична колекція Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського

Певну частину надходжень до музею Чернігівської архівної комісії складали приватні пожертви та знахідки, передані іншими установами. З них збереглось кілька колекцій та ряд окремих пам’яток.
Антична колекція [Інв. № А 20/20] містить матеріали з Керчі й Херсонеса. Наприкінці ХІХ ст. В.М. Кузьменко передав до музею предмети з розкопок інженера В.М. Оліферова в Керчі, а також плани розкопок і фотографії, що не збереглись. На жаль, жодних відомостей про особу В.М. Оліферова та місце його досліджень відшукати не вдалось. У 1905 р. колекція поповнилась знахідками з Херсонеса, походження яких не вдалось з’ясувати.
Станом на 1915 р. збірка мала 36 од., в 1948 р. – вже 50, хоча частину матеріалів втратили: 39 намистин (раніше – одна низка) були обліковані як окремі одиниці. У 1970-х рр. до колекції включили, прийнявши їх за оригінали, два майстерно виготовлені муляжі мармурових античних бюстів, які замовили у Москві на початку ХХ ст. для нової експозиції. Нині колекція складається з 16 керамічних посудин [Інв. № А 20-2–4, 7, 9,10, 12–18, 20–22/20], п’яти теракот [Інв. № А 20-1, 5, 6, 8, 19/20] і скляного флакона [Інв. № А 20-11/20].
У 1991 р. колекцію опрацювала, провела атрибуцію і запровадила до наукового обігу Елеонора Вікторівна Яковенко. Вона присвятила їй коротку інформаційну доповідь на ювілейній конференції, присвяченій 90-річчю Чернігівського історичного музею. На той час походження речей ще не було з’ясоване. Дослідниця припустила, що вони походять з розкопок на території Боспорського царства та надійшли до музею з виставки ХIV Археологічного з’їзду разом з іншими матеріалами. Згодом авторка повернулась до цієї теми і зробила публікацію у збірці «Вопросы истории и археологи Боспора» (Воронеж-Белгород, 1991). Згідно з її визначенням, колекція складається з досить різноманітного асортименту керамічних виробів: протоми, теракотові статуетки, бальзамарії, кіліки, лікіфи, світильники, гутус тощо. Датується V ст. до н.е. – ІІІ ст. н.е. Згідно з висновками Е.В. Яковенко, всі предмети колекції належать до досить поширених та відомих дослідникам типів.
Олена Черненко. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського (1896–1948 рр.) // Скарбниця української культури. Випуск 9. Спецвипуск 1. – 2007. – С. 27–28.
Доступ до збірника: