Дехто скаже, що культура зараз не на часі.
Але ким ми будемо, якщо її втратимо?
Чи думали ви що відбувається, коли прикрашаєте свою оселю або офіс мистецьким твором?
Ви стаєте співучасником і навіть у якійсь мірі співтворцем чогось значущого, робите свій великий чи малий внесок у збереження та розвиток культури.
Така підтримка для митця – можливість створювати нові роботи, утримувати майстерню, закуповувати матеріали, які також хтось виробляє, можливо навіть платити помічникам.
Це можливість навчати молоде покоління, зберігати і розвивати рідкісні або зникаючі види мистецтва.
Адже митець є носієм певних знань, навиків, майстерності та досвіду.
Для більшості художників мистецтво – єдине джерело прибутку і якщо вони перестануть творити, то культура втратить щось дуже цінне та важливе…
На фото моя нова робота – гобелен «Ніч яка місячна …».
Eng:
Some will say that now is not the time to be concerned with culture.
But who will we be if we lose our culture?
Have you thought about what happens when you decorate your home or office with a work of art?
You become a participant and even to some extent a co-creator of something significant, you make your big or small contribution to the preservation and development of culture. This kind of support for the artist is the opportunity to create new works, maintain a workshop, purchase materials that someone else also produces, maybe even pay assistants. This is an opportunity to teach the younger generation, preserve and develop rare or disappearing forms of art.
After all, an artist is a carrier of certain knowledge, skills, skill and experience. For most artists, art is the only source of income, and if they stop creating, then culture will lose something very valuable and important…
In the photo, my new work is the tapestry ” What a moonlit night…”.

Ольга Пілюгіна

 

Від admin